Tran Thi Ngoc Truc

TRẦN THỊ NGỌC TRÚC

Trợ lý luật sự

Email: truc.tran@tpllawfirm.vn

Đào tạo:

Cử nhân Luật- ĐẠI HỌC KINH TẾ- TÀI CHÍNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (2015- 2019)

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh và Tiếng Việt

Trần Thị Ngọc Trúc tốt nghiệp Cử nhân Luật tại trường Đại học kinh tế- tài chính Thành phố Hồ Chí Minh. Ngọc Trúc đã trải qua quá trình thực tập tại nhiều tổ chức hành nghề luật sư có uy tín tại Thành phố Hồ Chí Minh và đã tích luỹ cho mình một lượng kinh nghiệm trong việc thực hiện các thủ tục tư vấn pháp lý.

Với mong muốn phát triển bản thân trên con đường hành nghề luật, Ngọc Trúc đã tham gia TPL và tiếp tục thực hiện công tác chuyên môn trong lĩnh vực tư vấn pháp lý.

Quý khách cần luật sư tư vấn, vui lòng điền vào các thông tin dưới đây.