Project Description

Với đội ngũ luật sư vững vàng, Công ty TPL có nhiều kinh nghiệm trong việc giải quyết các vụ việc phức tạp tại Tòa án các cấp, hoặc Trọng tài, điển hình như:

  • Đánh giá, phân tích, tư vấn pháp lý tiền tố tụng nhằm đưa ra các giải pháp tối ưu cho từng trường hợp cụ thể;
  • Đại diện khách hàng tiến hành đàm phán, thương thảo để giải quyết tranh chấp giữa các bên có liên quan;
  • Trên cơ sở chứng cứ, tài liệu đã thu thập được, tiến hành đánh giá toàn diện và tư vấn, hỗ trợ khách hàng soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ khởi kiện; và
  • Đại diện theo ủy quyền hoặc tham gia tranh tụng với vai trò luật sư tại Tòa án hoặc Trọng tài nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự trong các giai đoạn tố tụng.