Project Description

Dựa trên sự am hiểu pháp luật cùng nhiều kinh nghiệm thực tiễn phong phú, các luật sư của TPL với tư cách người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp sẽ hỗ trợ cho khách hàng trong tất cả giai đoạn của vụ án hình sự, cụ thể:

Cac vu an hinh su

  • Tiến hành nghiên cứu hồ sơ vụ án, thu thập chứng cứ và hỗ trợ khách hàng trong giai đoạn điều tra; và
  • Tư vấn các vấn pháp lý liên quan đến vụ án, tham gia quá trình tố tụng tại cấp sơ thẩm, phúc thẩm với tư cách người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng.
  • Rà soát, tư vấn và hỗ trợ khách hàng thực hiện các thủ tục sau tố tụng theo thủ tục Tái thẩm, Giám đốc thẩm theo quy định của pháp luật.