Project Description

Với đội ngũ các chuyên gia, luật sư giàu kinh nghiệm có hàng chục năm hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, chúng tôi tin rằng sẽ giúp khách hàng giải quyết các vấn đề, vướng mắc phát sinh trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Các dịch vụ pháp lý của chúng tôi cung cấp bao gồm:

Tài chính ngân hàng

  • Tư vấn và soạn thảo các tài liệu, văn bản, thoả thuận cho các giao dịch huy động vốn, tài chính cho khách hàng;
  • Tư vấn về hạn mức tín dụng và các biện pháp bảo đảm cho nghĩa vụ của khách hàng;
  • Tư vấn về đăng ký các khoản vay nước ngoài với Ngân hàng Nhà nước theo quy định của pháp luật Việt Nam; và
  • Tư vấn về cấu trúc tài chính dự án, đầu tư, thanh toán ngoại hối tại Việt Nam.