Project Description

TPL Law Firm hân hạnh đồng hành cùng với khách hàng trong mọi hoạt động pháp lý, phát sinh trong quá trình quản lý thương hiệu, thực thi quyền thương hiệu, giao dịch liên quan đến sở hữu trí tuệ, cụ thể như sau:

Sở hữu trí tuệ

  • Tư vấn và hoàn thiện sự bảo vệ, đăng ký bảo hộ: logo, thương hiệu, bản quyền, đăng ký độc quyền kiểu dáng công nghiệp, đăng ký độc quyền bằng sáng chế; bí mật thương mại, tên thương mại;
  • Tư vấn về nhượng quyền thương mại;
  • Xác minh tài sản sở hữu trí tuệ;
  • Tư vấn về giải pháp để bảo vệ lợi ích của khách hàng liên quan đến sở hữu trí tuệ; và
  • Đào tạo và hoàn thiện quyền sở hữu trí tuệ theo yêu cầu của khách hàng.