Project Description

Các luật sư, chuyên gia với nhiều năm kinh nghiệm của TPL Law Firm sẽ hỗ trợ khách hàng trong quá trình đầu tư, xây dựng, lắp đặt các dự án năng lượng và phát triển, sở hữu, quản lý và vận hành cơ sở hạ tầng giao thông, vận tải điển hình như:

Năng lượng và cơ sở hạ tầng

  • Tư vấn triển khai thực hiện và cơ cấu các dự án mục tiêu;
  • Thẩm tra rủi ro và phân tích, đánh giá tính khả thi của dự án mục tiêu dưới góc độ pháp lý;
  • Tư vấn quyền sở hữu sáp nhập, chuyển nhượng bất động sản, dự án; và
  • Thực hiện các công việc liên quan đến giấy phép để thực hiện, quản lý vận hành trên thực tế.