Project Description

TPL Law Firm hân hạnh cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý cho các vấn đề liên quan đến lao động nhằm hỗ trợ công việc kinh doanh, vận hành doanh nghiệp của khách hàng. Cụ thể:

lao động

  • Tư vấn giải pháp quản lý các vấn đề trong mối quan hệ lao động, việc làm theo quy định pháp luật tại từng giai đoạn như tiền lương, bảo hiểm, phúc lợi cho người lao động,…;
  • Tư vấn trình tự, thủ tục, hồ sơ, tài liệu cần thiết cho việc sử dụng lao động trong và ngoài nước theo quy định pháp luật tại từng giai đoạn, đồng thời hỗ trợ khách hàng thực hiện các công việc cần thiết theo yêu cầu;
  • Tư vấn, đánh gía vấn đề pháp lý phát sinh từ quan hệ lao động và hỗ trợ, đại diện khách hàng tham gia đàm phán, thương lượng, giải quyết các vấn đề tranh chấp phát sinh (nếu có); và
  • Tư vấn, phổ biến, cập nhật các quy định mới về chính sách, pháp luật lao động tại từng thời điểm cho khách hàng.