Project Description

Với đội ngũ luật sư, chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động tại các lĩnh vực pháp lý đa dạng khác nhau, TPL Law Firm hân hạnh cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý cho các vấn đề liên quan đến hợp đồng trong nhiều lĩnh vực kinh doanh của khách hàng. Cụ thể:

Hợp đồng

  • Rà soát, đánh giá tính pháp lý của Hợp đồng đã hoặc sẽ được ký kết;
  • Đại diện khách hàng tham gia đàm phán, thương lượng và giải quyết các vấn đề phát sinh trong cả hai giai đoạn trước và sau khi ký kết hợp đồng;
  • Tư vấn, soạn thảo bộ hợp đồng quy chuẩn, các biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác theo yêu cầu để phục vụ cho công việc kinh doanh của khách hàng; và
  • Thẩm định, tư vấn, đề xuất chỉnh sửa, bổ sung các điều khoản, nội dung cần thiết tại Hợp đồng do đối tác cung cấp để đảm bảo tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng.