Project Description

TPL Law Firm sẽ hỗ trợ, cung cấp cho khách hàng các dịch vụ tư vấn pháp lý hữu ích cho việc vận hành doanh nghiệp của mình một cách hiệu quả, đúng pháp luật. Cụ thể:

Doanh nghiệp

  • Tư vấn thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân;
  • Tư vấn các trình tự, thủ tục, hồ sơ, giấy phép cần thiết cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và hỗ trợ khách hàng thực hiện xin cấp các loại Giấy phép cần thiết;
  • Tư vấn pháp 1ý thường xuyên các vấn đề liên quan đến hoạt động nội bộ, quản trị và công việc vận hành kinh doanh của doanh nghiệp;
  • Tư vấn, rà soát, cập nhật các chính sách, quy định nội bộ của doanh nghiệp theo quy định pháp luật hiện hành theo từng giai đoạn; và
  • Tư vấn giải pháp các vấn đề tài chính, nợ xấu của doanh nghiệp và hỗ trợ thực hiện các công việc cần thiết theo yêu cầu của khách hàng.