Project Description

Với kiến thức và sự am hiểu về thị trường doanh nghiệp Việt Nam, TPL Law Firm tự tin sẽ cung cấp các dịch vụ tốt nhất cho khách hàng trong những vấn đề liên quan đến đầu tư, mua bán, sáp nhập doanh nghiệp điển hình như:

Đầu tư - mua ban sap nhập

  • Tư vấn, hỗ trợ khách hàng lựa chọn các hình thức, chính sách đầu tư, loại hình doanh nghiệp ban đầu;
  • Tư vấn và hỗ trợ khách hàng thực hiện các thủ tục xin cấp Giấy phép cần thiết cho việc đầu tư, thành lập và điều chỉnh, vận hành doanh nghiệp, dự án; và
  • Tư vấn các vấn đề, trình tự, thủ tục và hỗ trợ những công việc cần thiết cho việc mua bán sáp nhập doanh nghiệp trong và ngoài nước điển hình như: Lập thẩm định pháp lý cho các doanh nghiệp trong quá trình mua bán, sáp nhập, đại diện thương lượng đàm phán với các đối tác mục tiêu, soạn thảo các tài liệu, hợp đồng,… trong quá trình thực hiện công việc theo yêu cầu của khách hàng.