Project Description

Hiện nay, ngày càng có thêm nhiều doanh nghiệp mong muốn nhân viên cũng như quản lý hiểu biết, vận dụng đúng pháp luật. Bởi lẽ, các rủi ro pháp lý thường gây ra những tổn thất rất lớn về mặt tài chính cũng như uy tín của doanh nghiệp trên thị trường.

Legal training

Nắm bắt nhu cầu này, TPL Law Firm cung cấp cho khách hàng dịch vụ đào tạo pháp lý do các giảng viên, luật sư có trình độ chuyên môn cao và có nhiều kinh nghiệm thực tiễn giảng dạy.

Lĩnh vực đào tạo của TPL Law Firm bao gồm tất cả các quan hệ trong hệ thống pháp luật hiện nay, điển hình như: hình sự, dân sự, hành chính, doanh nghiệp, đầu tư, lao động, quản trị nội bộ,….   

Tư vấn pháp lý trong các lĩnh vực
Tư vấn và Đại diện tham gia giải quyết các vụ án