Le Minh Hung

PGS. TIẾN SĨ LÊ MINH HÙNG
Cố vấn

Email:  hung.le@tpllawfirm.vn

Lĩnh vực chuyên môn:

  • Luật Dân sự, Đất đai, Nhà ở và Kinh doanh bất động sản.
  • Tư vấn
  • Đào tạo

Trình độ chuyên môn :

  • PGS. Tiến sĩ Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Kinh nghiệm chuyên môn:

PGS. Tiến sĩ Lê Minh Hùng tốt nghiệp Tiến sĩ Luật năm 2010 tại Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2018, ông được trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư.

PGS. Tiến sĩ Lê Minh Hùng hiện giữ vai trò là Trưởng bộ môn Luật Dân sự Khoa Luật Dân sự trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh tham gia công tác giảng dạy tại trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, ông còn là giảng viên thỉnh giảng cho Học viện Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Kinh tế – Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Cần Thơ, …

Với kinh nghiệm cố vấn pháp lý hơn 20 năm, PGS. Tiến sĩ Lê Minh Hùng am hiểu sâu sắc và tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong pháp luật về nhà ở, đất đai, kinh doanh bất động sản và pháp luật dân sự như hợp đồng, các giao dịch bảo đảm, tài sản và thừa kế.

Ông là tác giả của các quyển sách như: Giáo trình luật Dân sự Quyền sở hữu tài sản và quyền thừa kế, Giáo trình Luật Dân sự – phần chung, Giáo trình Pháp luật hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, Thời điểm giao kết hợp đồng trong pháp luật của một số nước trên thế giới, các bộ nguyên tắc hợp đồng quốc tế và kinh nghiệm cho Việt Nam.

Quý khách cần luật sư tư vấn, vui lòng điền vào các thông tin dưới đây.