NGUYỄN THẢO TRANG
Trợ lý luật sư

Email: trang.nguyen@tpllawfirm.vn

Đào tạo:

  • Cử nhân Luật – Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (2015-2019).

Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt.

Kinh nghiệm chuyên môn:

Nguyễn Thảo Trang tốt nghiệp Cử nhân Luật tại trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình thực tập tại Tòa án, Trang đã tích lũy được cho mình nhiều kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực dân sự. Bên cạnh đó, Trang còn có cơ hội hỗ trợ phòng pháp lý của doanh nghiệp nước ngoài trong việc tư vấn pháp luật thương mại và đào tạo pháp lý nội bộ.

Thảo Trang quyết định gia nhập TPL với mong muốn và định hướng tiếp tục phát triển thành một luật sư có khả năng vững vàng, chuyên môn sâu trong lĩnh vực dân sự, thương mại, đặc biệt là trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản.

Quý khách cần luật sư tư vấn, vui lòng điền vào các thông tin dưới đây.