Bui Minh Kieu

BÙI MINH KIỀU
Luật sư

Email: kieu.bui@tpllawfirm.vn

Lĩnh vực chuyên môn :

  • Giải quyết tranh chấp
  • Tư vấn

Trình độ chuyên môn:

  • Cử nhân Luật Kinh tế (Đại học Luật TP. HCM).

Tổ chức nghề nghiệp:

  • Luật sư Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh

Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Kinh nghiệm chuyên môn:

Luật sư Bùi Minh Kiều đã có 15 năm kinh nghiệm trong ngành luật với việc đảm nhận vị trí luật sư nội bộ cho các ngân hàng lớn và công ty đa quốc gia.

Luật sư Bùi Minh Kiều đã có 10 năm làm việc tại các Ngân hàng: Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Á Châu (ACB) và Ngân hàng An Bình (ABBANK) với vai trò luật sư nội bộ chuyên tham gia giải quyết các tranh chấp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, thu hồi công nợ, tư vấn cho các đơn vị, chi nhánh trong hệ thống ngân hàng các vấn đề pháp lý phát sinh.

Luật sư Bùi Minh Kiều có 05 năm làm việc tại Công ty TNHH Xi măng Holcim Việt Nam là công ty liên doanh giữa Thụy Sĩ và Việt Nam với vai trò là luật sư nội bộ. Tại đây, ông Kiều chịu trách nhiệm đại diện công ty giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình hoạt động của công ty; soạn thảo, đàm phán và soát xét các loại hợp đồng của Công ty; xử lý các khoản công nợ xấu; tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh cho Ban Giám đốc.

Trải qua thời gian làm việc và các công việc nêu trên, Luật sư Kiều có kinh nghiệm và kiến thức vững chắc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, kinh doanh thương mại, đại diện Khách hàng giải quyết các tranh chấp trong và ngoài tố tụng.

Quý khách cần luật sư tư vấn, vui lòng điền vào các thông tin dưới đây.